• motiv05.jpg
 • motiv03.jpg
 • motiv04.jpg
 • motiv02.jpg
 • motiv01.jpg
 • mytiskel.jpg

Zasklívací systém pro lodžie a balkóny - technické údaje

Charakteristika systému OPTIMI®

Originální finský zasklívací systém z bezpečnostního tvrzeného skla a hliníkových profilů pro mobilní zasklení lodžií a výklenků domů.

Systém zajišťuje pro lodžii nebo balkón minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti hluku, prachu, dešti a sněhu, působí jako další překážka proti vniknutí do objektu.

Varianty - systém lze použít pro: lodžie rovné, lodžie rohové, lodžie jednostranně či oboustranně částečně předsunuté.

Použití nevhodné: pro lodžie seshora otevřené (bez stropního prvku - panelu)

Výhody:

 • komplexnost dodávky umožňuje snadné a bezpečné mytí skel i z venkovní strany
 • nevyžaduje údržbu
 • neovlivňuje architektonický vzhled budovy a vyhovuje požadavkům pro jeho užití (skleněné dílce bez svislých rámů)
 • krátká doba montáže
 • montáž se provádí zevnitř lodžie, není potřeba lešení

Bezpečnost: skla jsou hliníkovými profily nejen slepena, ale i snýtována

Ocenění: velká cena výstavy FOR HABITAT 94

Certifikace: Certifikát č. CO/C-100F-2020/P vydaný Certifikačním orgánem č. 3048

Technický popis systému OPTIMI®

Materiál:

 • skleněné dílce - bezpečnostní tvrzené sklo tl. 6 mm, hrany zabroušené
 • horní a spodní vedení, profily pro uložení skel - hliník opatřený práškovým potahem bílé barvy
 • ostatní součásti (kolečka, kluzné části atd.) - nerez ocel, plast a mosaz

Skladba, konstrukce:

 • horní pojezdové vedení s mechanizmem na otáčení skel
 • spodní kluzné vedení
 • skleněné dílce vsazené na kratších stranách do profilů s pojezdovými kolečky (horní strana) a kluzáky (dolní strana)
 • profilové silikonové těsnění krajních skel k utěsnění nerovností bočních skel lodžie
 • systém je zavěšen na horním vedení, které je připevněno ke stropnímu prvku lodžie kotvami do betonu nebo šrouby do oceli

Funkce výrobku:

 • skleněné díly se posouvají v horním kolejničkovém vedení k boční stěně lodžie, ke které se otočí a zajistí
 • otevření může být buď jen částečné anebo úplné
 • odsouvání skel na stranu je volitelné
 • po úplném uzavření lodžie se systém zajistí proti možnosti otevření zvenčí
 • mezi skly jsou provětrávací mezery cca 2-3 mm, možno doobjednat průhledné meziskelné těsnění

Technické údaje systému OPTIMI®

Rozměry:

 • délka zasklení lodžie

  do 6,5 m při odsouvání a otáčení skel na jednu stranu lodžie

  do 13 m při odsouvání a otáčení skel na obě strany lodžie

 • výška zasklení (od zábradlí po strop) do 2,0 m
 • šířka tabule cca 600 mm až 660 mm
 • tloušťka tabule 6 mm

Hmotnost:

 • plošná (sklo) 15 kg.m2
 • na běžný metr (systém) 25 kg.bm (při výšce zasklení 1,5 m)

Tepelně technické vlastnosti:

 • snížení spotřeby energie na vytápění
 • u středních bytů s ochlazovanými přůčelními stěnami o cca 21%
 • u středním bytů s osluněnými stěnami o cca 37%

Schéma

schema schema1

CATR – zasklívání lodžií a balkónů 
© 2014 CATR Jiří Froněk Lučinská 1331/10, Ostrava 10 tel. 596 235 301, e-mail lodzie@optimi-catr.cz